Tính Calorie Tiêu Thụ

Ước tính lượng calorie bạn cần tiêu thụ mỗi ngày. Phần mềm này cũng gợi ý lượng calorie nếu bạn cần giảm cân/ tăng cân.

Đây là thuật toán dựa trên công thức của Mifflin – St Jeor